Huviringid

Juhendaja Andra Hoolma  andra.hoolma@gmail.com  +372 58 14 3343

Beebikool alustab 6. oktoobril.

Beebikooli ootame lapsi alates kolmandast elukuust. Beebikooli juhendab Andra Hoolma, kes on Porkuni Kooli muusikaõpetaja, pikaaegne beebikooli ja lasteaia muusikaõpetaja. Andra on kaitsnud magistritöö teemal ”Muusikategevused beebikoolis ja sõimerühmas” (2019).

Lapsevanem on oma lapse põhikasvataja ning tunneb oma lapse arengut ja suutlikkust kõige paremini. Sellest lähtuvalt toimub tegevus beebikooli noorimates rühmades eelkõige läbi lapsevanema.

Mida rohkem laps on kogenud, seda rohkem tahab ta uut tundma õppida (positiivse huvi tekkimine). Lähtuvalt lapse arengust algavad beebikoolitegevused tunnetusliku mänguga: laps kuulab õpetaja/ema kõne, laulu; laps vaatab, vaatleb vahendeid ja inimesi enda ümber; laps katsub ja kompab. Vanuse kasvades järgneb motoorne mäng: laps liigub ise, koos vahendiga vahendiga jms, mis lapse arengut arvestades läheb üle koos- ja temaatiliseks mänguks.

Beebikoolitegevuse ehk arendava koosmängu, -kasvamise üheks väärtuseks on asjaolu, et lapsevanem näeb ja tunnetab sealses keskkonnas oma lapse käitumist ja arengut, tugevusi ja nõrkusi erinevalt kodusest tegevusest ning kogetu ja õpitu baasilt saab keskenduda lapse võimete ja huvide edasisele arendamisele.

Beebikooli tunnid toimuvad reedeti kell 10.00 kultuurimaja lauluklassis. 


Rahel Otsa  rahel.otsa@gmail.com

Uued tuuled kultuurimajas!

Improteatriring alustab 5. oktoobril!
Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 17.00-18.30. Kõik huvilised on oodatud!

Improteatriringis mängitakse teatrimänge, mis õpetavad:

  • kiirelt reageerima
  • julgelt ennast väljendama
  • loovalt mõtlema
  • koostööd tegema
  • vigadest hoolimata edasi pusima
  • improteatri põhitõdesid

Ringi on oodatud noored vanuses 12-18 eluaastat.

Improt õpetab Rahel Otsa Improkooli juht ja rahvusvahelise improteatrite festivali Tilt peakorraldaja Rahel Otsa.


Evgenia Iarnia  evgeniaiarnia00@gmail.com  +372 51 99 1741

2023. aasta sügisest loob Tamsalu Kultuurimaja poiste tantsurühma!

Oodatud on 2.-7. klassi poisid, keda natukenegi huvitab tantsimine!

Treenerid Evgenia ja Aleksia

Trennid toimuvad kolmapäeviti kell 17.00- 18.00


Juhendaja Brett Uustal  brett.uustal@gmail.com

Uued tuuled kultuurimajas!

2023. aasta sügisest alustab tegevust laste lauluring! 
Tunnis lauldakse, mängitakse, liigutakse ja tehakse muid lõbusaid ja arendavaid tegevusi. Meie tunnid on mängulised ja õppimine toimub läbi laulu ja muusika.

Juhendaja Brett Uustal

Registreerimine ja info: brett.uustal@gmail.com

Alates 12. septembrist teisipäeviti

4.-6. aastased kell 17.30-18.15

7.-8. aastased kell 16.30-17.15


Juhendaja Kerli Relli  kerlirelli@gmail.com  Evgenia Iarnia +372 51 99 1741/ Kerli Relli +372 59 04 5288

Laste tantsurühm tegutseb 2018. aasta sügisest. Tantsurühma repertuaari moodustavad nii showtantsud kui ka rahvatantsud. Trennis tantsitakse, mängitakse, tehakse nalja, arendatakse füüsilisi võimeid, koordinatsiooni ning muidugi painduvust.

154R-juuniorid võtavad koos ette ka muud toredat- käivad metsas matkamas, mängivad  ja esinevad kõikvõimalikel üritustel.

Juhendajad Kerli ja Evgenia

2023. aasta hooaega alustame 18. septembril kell 17.00.

Oodatud on kõik UUED JA VANAD tantsijad alates 6. eluaastast! 

Trennid toimuvad esmaspäeviti  ja neljapäeviti alates 18. septembrist


Juhendajad Evgenia Iarnia ja Kerli Relli  kerlirelli@gmail.com  Evgenia Iarnia +372 51 99 1741/ Kerli Relli +372 59 04 5288

Tantsurühma 154R-noored kuuluvad 5.-7. klassi tüdrukud. Põhiliselt keskendutakse showtantsule, kuid juhendajad on seadnud rühma eesmärgiks mitmekülgsuse. Soovitakse tutvustada noortele eri tüüpi tantse, kuid teisest küljest püütakse hoida repertuaar piisavalt konservatiivne, et oleks võimalik esineda nii kooli jõulukontserdil kui ka sünnipäevadel.

Juhendajad Kerli ja Evgenia

2023. aasta hooaega alustame 18. septembril kell 17.00, uued tulijad on oodatud!

Trennid toimuvad esmaspäeviti 18.00 ja neljapäeviti 17.00


Juhendajad Evgenia Iarnia ja Kerli Relli  kerlirelli@gmail.com  Evgenia Iarnia +372 51 99 1741/ Kerli Relli +372 59 04 5288

Tantsurühma 154R-neiud kuuluvad 7.-9. klassi tantsijad. Koos on tantsitud juba aastast 2017. Tantsitakse showtantsu, rahvatantsu, hip hop’i ning proovitakse ka cheerleadingut. 

Juhendajad Kerli ja Evgenia

Trennid toimuvad esmaspäeviti 19.30 ja neljapäeviti 18.30


Juhendaja Marge Iho  marge@hanval.eu

Tamsalu Kultuurimaja neiduderühm loodi 2019 aasta sügisel. 2020 aasta sügisel osales rühm III Eesti Neiduderühmade võistutantsimisel ja toodi koju I koht. 2022 suvel osaleme III Eesti Naiste tantsupeol ja hakkame valmistuma 2023 suvel toimuvaks noorte tantsupeoks.

Hooajal 2022/2023 tantsisid meie neiud Koeru neiduderühma koosseisus ja osalesid ka noorte tantsupeol.

2023. aasta sügisel püüame kokku saada täiskoosseisu tantsijaid taaskord Tamsalu Kultuurimajas.

OTSIME UUSI TANTSIJAID!

Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti 17.00.


Juhendajad Marge Iho  marge@hanval.eu

Tamsalu Kultuurimaja noorte segarühm Pastlad Kuluvad tuli kokku 2016 aasta sügisel eesmärgiga osaleda 2017 aasta ülevabariigilisel koolinoorte tantsupeol „ Minu jään“. Toona juhendas rühma Kristine Diane Liive. 2018 osaleti XII Koolinoorte vabariiklikul rahvatantsufestivalil Paides. Samal aastal külastati rahvusvahelist folkloorifestivali Horvaatias. 2019 XX tantsupidu „Minu arm“. Rühma kuulub kuusteist väga rõõmsameelset noort inimest, kes on valmis iga hetk pastlad jalga siduma ja lavale tormama.

Hetkel aktiivselt trenne ei tehta, rühma tegevus on pausil.


Juhendajad Marge Iho  marge@hanval.eu

Naisrühm Vallatud Kurvid loodi 2012 aastal. Juhendajad olid siis Tiiu Mürk ja Egert Eenmaa. 2014 aastal osaleti ülevabariigilisel tantsupeol „Puudutus“. 2016 II Eesti Naiste tantsupeol ning 2019 ülevabariigiline tantsupeol „Minu arm“. Käesoleval hooajal valmistume 2022. aasta suvel toimuvaks III Eesti naiste tantsupeoks. Repertuaar koosneb enamasti eesti autorite tantsudest, kuid on tantsitud ka teiste rahvaste tantse ning folkloorseid tantse. 

Lisaks tantsimisele leiavad naised aega ühisteks kontsertide ja spaade külastamiseks ning ei ütle ära heast restoranitoidust. 

Võtame vastu uusi tantsijaid!

Trennid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.30


Juhendaja Egne Liivalaid  egne.liivalaid@vmg.v-maarja.ee

Virvering on 1981. aastal kokku tulnud naisrahvatantsurühm. 1981. – 1996.a oli rühma juhendajaks Milvi Ruuben, 1996. – 2001.a Virve Pikk, alates 2003. a Egne Liivalaid. Aastatega on loodud traditsioone, tantsitud lugematul hulgal tantse ja leitud tegemistest see õige rühmatunne. Võetakse osa kohalikest ja vabariiklikest pidudest, osaletakse meelsasti välisfestivalidel. Headeks koostööpartneriteks on kultuurimaja erinevad rühmad ja Tantsuselts Tarapita.


Juhendaja Liia Alling  +372 55 59 3309

Tants on kõige sügavam tervendaja ja hinge puhastaja.

Tantsurühmal “Kuldne Iga“ on aastaid 31. 1990.a. juhendas tantsurühma Julia Komp. Aastal 1995 võttis rühma juhendamise üle Milvi Ruuben.  2008.aastast on rühma juhendaja Liia Alling.

Koos käime tantsimas üks kord nädalas,  sest mälu tahab treenimist, käsi tahab liikumist ning jalg tahab tatsumist. Oleme rõõmsameelsed ning positiivsed.

Meie tantsu repertuaar on lai: rahvatants, linetants, showtants, karaktertants, folkloortants.

Treeningud toimuvad esmaspäeviti  18.00-19.00


Juhendaja Tiina Hein  heintiina@gmail.com  +372 52 13 177

Keraamikaringi töötoad on välja kasvanud kultuurimaja kunstiringist 2005. aastal. Meisterdame kõrgkuumuskeraamikas vorme ja pisiplastikat. Katsetame erinevate vormide ja tehnikatega. Oleme korraldanud oma töödest näitusi. Meie taiestega on autasustatud tublisi valla inimesi. 

Loomingulised töötoad sobivad nii algajatele kui edasijõudnutele. Töötubades valmivad isikupärased vaagnad, tassid, kausid, tordialused jt. esemed. 

Kõik keraamika huvilised olete väga oodatud!

Töötoad toimuvad kultuurimaja keraamika klassis teisipäeviti kell 16 ja 18.


Kontaktisik Maia Heinsoo  maiaheinsoo@gmail.com  +372 55 97 1302

Tamsalu eakaid ühendav klubi sai alguse 1991.aastal kohaliku omavalitsuse initsiatiivil.  

Eakad käivad koos Tamsalu Kultuurimaja endises direktori ametikorteris vähemalt korra nädalas. Koos tähistatakse sünnipäevi, rahvakultuuritähtpäevi ja teisi olulisi sündmusi. 

Koostöös raamatukoguga korraldatakse erinevaid üritusi, kuulatakse loenguid ning treenitakse mälu mälumängudega. Igal suvel võetakse ette ka ühiseid väljasõite.

Lisaks tegeletakse käsitöö ning kangastelgedel kudumisega.

Meie kandi eakad on oodatud ühinema klubi tegemistega!

Kohtumised igal kolmapäeval kell 13.00 Eakate Päevakeskuses (Sõpruse 3, sissepääs maja tagant)

Käsitööring neljapäeviti kell 12.00


Epp Kaljos  epp.kaljos@mail.ee

Stuudio Alima tantsutreeningud alates 25. septembrist Tamsalu Kultuurimajas esmaspäeviti kell 19.15.