Tamsalu “kogukonna tamm”

Tunnustus “Tamsalu kogukonna tamm” antakse välja kord aastas Tamsalu kogukonna initsiatiivil Tamsalu kultuurimaja eestvedamisel. 

Kellele antakse tunnustus
Tamsalu inimesele, kes on panustanud kogukonna hüvanguks oma vaba aega, motiveerinud ja julgustanud teisi. 

Millal antakse tunnustus üle
Üks kord aastas Tamsalu Päevadel (kui mingil põhjusel ei saa sel ajal üle anda, leiab Tamsalu kultuurimaja teise sobiva aja üle andmiseks)

Kandidaatide esitamine
Kandidaate saab esitada iga inimene kuni 1. maini. Palun lisada juurde selgitus, miks just sinu kandidaat peaks tunnustuse saama.


Esita kandidaat aadressile: kerli.relli@tapavallakultuur.ee

Kes otsustab: 
Tamsalu kultuurimaja moodustab komisjoni Tamsalu kandi inimestest, kes valivad kandidaatide seast välja sobiva isiku.

Mis kaasneb tunnustusega: 
Tänukiri ja tamme puu istik. Tunnustus ei ole rahaline.

Tiitli Tamsalu kogukonna tamm 2023 pälvisid Maia Heinsoo ja Rainer Tops.
Mõlemad Tamsalu inimesed on investeerinud palju aega ja energiat meie kogukonda! Raineri ja Maia nimelised tammed kaunistavad nüüdsest meie tammeparki veelgi.
Fotod: Tiiu Heinsoo
“Tamsalu Kogukonna Tamm” aastal 2022 on MAIE NÕMMIK.
Maie on Tamsalu Gümnaasiumi vilistlane, kes on üle veerandsajandi töötanud kodukoolis õpetajana ning kelle õpilased on edukalt osalenud maakonna ja üleriigilistel olümpiaadidel ning konkurssidel.
Aastate jooksul on ta juhendanud arvukalt õpilaste uurimistöid, millest suur osa on seotud kodukoha ajalooga. Tänu temale on kirjas Tamsalu kooli, Tamsalu laulu-, tantsupäevade, Tamsalu haigla ja mitmete isikute lood.
Põhitöö kõrvalt  korrastab ja süstematiseerib vabatahtlikuna Tamsalu muuseumi materjale ning puhub koos kaaslastega elu sisse Tamsalu Muuseumile.
Inimesena tagasihoidlik, toetav ja lõpmatult töökas.

Foto: Tiiu Heinsoo