Valitsus kehtestas koroonaviiruse tõrjeks rangemad piirangud

Eesti Vabariigi Valitsus kinnitas 26.02.2021 e-istungil eri valdkondades senisest rangemad meetmed, et piirata koroonaviiruse leviku üha kiirenevat kasvu, uued nõuded kehtivad 28. märtsini.

Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole 3.märtsist kuni 28. märtsini rühmaviisiline tegevus või treening siseruumides lubatud. Siseruumides on lubatud tegevusi või treeninguid teha kas üksi või kahekesi, näiteks personaaltreeneri või treeningpartneriga, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Välitingimustes sportimisele, treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele hakkab 3. märtsist kehtima kord, mille järgi on lubatud koos juhendajaga kuni 10-inimeselised rühmad, kes ei tohi teiste rühmadega kokku puutuda.

Siseruumides ei ole 3.–28. märtsini lubatud korraldada avalikke koosolekuid ja üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse. Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid üritusi, kus ei osale teisi inimesi peale esinejate ja ülekande tegemiseks vajaliku personali. Osalejad peavad siiski kinni pidama 2+2 reeglist ja järgima desinfitseerimisnõudeid. Samuti ei ole 3.–28. märtsini lubatud viibida ja liikuda meelelahutusteenuse osutamise kohtades, näiteks muuseumides ning näituseasutustes, kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis ja laste mängutoas. Välitingimustes on meelelahutus, jumalateenistused, üritused ja koosolekud, samuti muuseumide ja näituste külastamine lubatud kuni 10 inimesega rühmas. Seejuures tuleb tagada, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega. Ajavahemikus kella 21–06 ei tohi üritusi korraldada.

Seoses antud piirangutega jäävad ära kõik siseruumides planeeritud üritused Tapa Valla Kultuurikeskuses märtsi kuus 2021. Lisaks on peatatud siseruumides füüsilise kontakti näol kõik huviringitegevused mida ei ole võimalik läbi viia individuaalsete tegevustena. Huviringide tegevused jätkuvad digitaalsete vahendite kaasabil ja/või ilmastiku paranemisel välitingimustes.